Scroll To Top

Specialisten in administratief beheer van kleine en grote VvE’s

Nieuws

22 april 2020

Te hoge belasting omdat gemeente VvE-reserve meerekent in WOZ-bepaling

Het bericht ‘Te hoge belasting omdat gemeente VvE-reserve meerekent in WOZ-bepaling‘ gaf aanleiding tot Kamervragen. Volgens staatssecretaris Vijlbrief is het niet nodig nadere maatregelen te nemen.

lees meer >

21 april 2020

Op 21 april heeft de Eerste Kamer de spoedwet (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) aangenomen.

Op 21 april heeft de Eerste Kamer de spoedwet (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) aangenomen. Die maakt het mogelijk dat VvE’s hun ALV met maximaal zes maanden uitstellen. Digitaal vergaderen, dus zonder fysieke bijeenkomst van de leden kan ook. 

lees meer >

28 mei 2019

Tweede Kamervragen beantwoord over het in box 3 belasten VVE-tegoed

Het lidmaatschapsrecht in een VVE is een vermogensrecht dat tot de vermogensrendementsgrondslag behoort. Het introduceren van een extra vrijstelling hiervoor in box 3 acht het kabinet niet wenselijk.

lees meer >