Scroll To Top

Specialisten in administratief beheer van kleine en grote VvE’s

Tweede Kamervragen beantwoord over het in box 3 belasten VVE-tegoed

Het lidmaatschapsrecht in een VVE is een vermogensrecht dat tot de vermogensrendementsgrondslag behoort. Het introduceren van een extra vrijstelling hiervoor in box 3 acht het kabinet niet wenselijk.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft, mede namens de staatssecretaris van Financiën, Tweede Kamervragen beantwoord over het in box 3 belasten van het tegoed dat mensen binnen de Vereniging van eigenaren (VVE) sparen voor onderhoud. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een tv-programma over het ‘verplicht sparen voor onderhoud appartement’.

De minister legt in de beantwoording uit dat het lidmaatschapsrecht in een VVE een vermogensrecht is dat tot de vermogensrendementsgrondslag behoort. Het introduceren van een extra vrijstelling hiervoor in box 3 acht het kabinet niet wenselijk.

De goedkeuring uit het besluit over eigenwoningrente ( NTFR 2010/1433 ), die inhoudt dat de VVE-lening onder voorwaarden als eigenwoningschuld kan worden aangemerkt moet worden herzien. Dit onder meer omdat deze niet is aangepast aan de regels die sinds 1 januari 2013 gelden voor de eigenwoningschuld. De minister meldt dat een herziening van de goedkeuring geen gevolgen zal hebben voor appartementseigenaren die op het moment van de herziening gebruikmaken van de huidige goedkeuring. Het streven is wel naar een regeling waarbij de VVE-lening onder voorwaarden als eigenwoningschuld kan worden aangemerkt. 

Meer informatie: Brief van 20 mei 2019, nr. 2019-229431 (Antwoorden Kamervragen nr. 2019Z05745 van 25 maart 2019)

 

< terug